Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 12165Overige overheidsinformatieOntwerp Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2020 ter inzage

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 12 november 2019 het ontwerp van de Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa’s 2020 vastgesteld.

De huidige procedureverordening voorziet niet in de mogelijkheid een externe adviseur in te schakelen. Daarom is een nieuwe procedureverordening opgesteld.

Het ontwerp ligt van 19 november 2019 tot en met 31 december 2019, tijdens kantooruren, ter inzage op het kantoor van het waterschap (Aquapark 5 te Veendam). In de linkerkolom kunt u het ontwerp downloaden.

In bovengenoemde periode kan schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp kenbaar worden gemaakt bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD te Veendam.

Voor meer informatie: team Juridische Zaken, 0598-693800.