Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 12162Overige overheidsinformatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Openbare vergaderingen commissies en algemeen bestuur

Op dinsdag 26 november 2019 om 19.30 uur komt de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer bijeen in een openbare vergadering.

 

Op donderdag 28 november 2019 om 19.30 uur komt de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten bijeen in een openbare vergadering.

 

Op woensdag 18 december 2019  om 19.30 uur komt het Algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering.

Agenda en stukken

De vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/

 

Inspreken

Tijdens een commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit vooraf melden. Informatie hierover, over de vergaderingen of de vergaderstukken kan worden opgevraagd bij de afdeling Bestuurszaken, bestuurszaken@hdsr.nl of tel. (030) 2097367.

 

J.C.H. Haan, dijkgraaf.

Houten, 18 november 2019