Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 12108Plannen | overigProjectplan Drents Diep Noord

Voor de kade langs het Drents Diep, tussen spoorbaan Groningen-Winschoten en het Winschoterdiep, is een opgave voor het op orde brengen van de boezemkering. In dit ontwerp projectplan staat beschreven op welke wijze wij bovenstaande opgave willen gaan realiseren en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt.

Het ontwerp projectplan ligt met ingang van 18 november 2019 met bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 30 december 2019) ter inzage. U kunt het ontwerp projectplan en de bijbehorende stukken inzien via de bijlagen. Daarnaast liggen deze stukken binnen deze periode tussen 8:30 en 16:30 ter inzage in het waterschapshuis, Aquapark 5 in Veendam. Heeft u een zienswijze, dan kunt u deze tijdens de ter inzage periode schriftelijk indienen bij waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam t.a.v. Thimo Bonder.