Wijziging Algemene regels Keur van Schieland en de Krimpenerwaard

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard

 

B E S L U I T E N

 

vast te stellen Algemene regel 12 bij de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard:

 

Het brengen in, of het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen

 

Artikel 12.1 Reikwijdte

Deze Algemene regel is van toepassing op oppervlaktewaterlichamen

met uitzondering van:

 • -

  de Zevenhuizerplas, Eendragtspolder inclusief het zuidelijk plasdrasgebied langs de Middelweg, Bleiswijkse Zoom, Bergse Plassen, Kralingse Plas en de Krimpenerhout (zie bijlage)

Artikel 12.2 Voorwaarden

Geen watervergunning volgens artikel 3.3 van de Keur is vereist voor het brengen van water in of het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam met een lozings- of onttrekkingsvoorziening, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  in een oppervlaktewaterlichaam met de functie hoofdwatergang of boezemwatergang wordt maximaal 500 m³/uur gebracht;

 • b.

  uit een oppervlaktewaterlichaam met de functie hoofdwatergang of boezemwatergang wordt maximaal 100 m³/uur onttrokken;

 • c.

  in een oppervlaktewaterlichaam met de functie overige watergang wordt maximaal 100 m³/uur gebracht;

 • d.

  uit een oppervlaktewaterlichaam met de functie overige watergang wordt maximaal 50 m³/uur onttrokken;

 • e.

  door de activiteit ontstaat geen wateroverlast of - tekort;

 • f.

  drijvende constructies zijn voorzien van duidelijk zichtbare drijvers op het wateroppervlak;

 • g.

  de activiteiten belemmeren de watertoevoer of afvoer niet (ontoelaatbaar);

 • h.

  de taluds en bodem van het oppervlaktewaterlichaam zijn op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking;

 • i.

  de initiatiefnemer beëindigt de activiteit direct indien sprake is van een calamiteit als genoemd in artikel 3.5 van de Keur.

Rotterdam, 5 november 2019

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

voorzitter,

secretaris, 

Bijlage algemene regel 12: Aangewezen kwetsbare oppervlaktewaterlichamen

 

Naar boven