Bekendmaking belastingverordeningen 2020, Waterschap Rijn en IJssel

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat in de vergadering van het algemeen bestuur van 5 november 2019 is besloten tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:

  • -

    Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2020;

  • -

    Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2020;

  • -

    Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2020.

De belastingverordeningen 2020 vervangen de belastingverordeningen 2019 die in dezelfde vergadering met ingang van 1 januari 2020 zijn ingetrokken. De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

Tevens worden de in de verordeningen en bijlages genoemde normbladen gedurende zes weken ter inzage gelegd op het kantoor van het waterschap.

Naar boven