Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 119Overige overheidsinformatieHDSR Openbare vergaderingen commissies en algemeen bestuur

Op dinsdag 29 januari 2019 om 19.30 uur komt de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer in een openbare vergadering bijeen.

 

Op donderdag 31 januari 2019 om 19.30 uur komt de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten in een openbare vergadering bijeen.

 

Op woensdag 20 februari 2019 om 19.30 uur komt het algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering.

 

De vergaderingen worden gehouden in het waterschapskantoor, Poldermolen 2 te Houten.

Agenda en stukken

De agenda en de daarbij behorende stukken liggen tijdig voor de betreffende vergadering tijdens kantooruren (9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur) voor een ieder ter inzage op het waterschapskantoor. De vergaderstukken zijn tevens digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/artikel/

Inspreken

Tijdens een commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit vooraf melden. Informatie hierover, over de vergaderingen of de vergaderstukken kan worden opgevraagd bij de afdeling Bestuurszaken, bestuurszaken@hdsr.nl of tel. (030) 209 57 16.

 

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf.

Houten, 7 januari 2019