Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 11882Beschikkingen | afhandelingVerleende Ontheffing RVV Gewichtsbeperking, gemeente Krimpenerwaard.

(D2019-11-000414, 6 november 2019) het met een 2-assige trekker gevolgd door een 2-assige oplegger, berijden van de op de bij de ontheffing behorende Bijlage A aangegeven wegen met een gewichtsbeperking in de gemeente Krimpenerwaard.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.