Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 11851Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden langs de Poolvosweg in Capelle aan den IJssel

(D2019-10-003650, 5 november 2019) Het aanleggen en hebben van een tijdelijke riooloverstort en een dam in een overige watergang, het incidenteel lozen van verdund rioolwater afkomstig van deze tijdelijke riooloverstort en het afdichten van een duiker, langs de Poolvosweg in Capelle aan den IJssel.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.