Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 11822Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2019-018349 het maken van een gestuurde boring ter plaatse van de provinciale weg N446 nabij hmp 10.6 in Woubrugge

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 31 oktober 2019 een besluit genomen aan Oasen N.V. voor het maken van een gestuurde boring in de kwelen opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht ten behoeve van het vervangen van een lekkend deel drinkwatertransportleiding. Eén en ander ter plaatse van de provinciale weg N446 (Kruisweg) nabij hmp 10.6 in Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem.

 

De stukken liggen tot en met 12 december 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer G. Koning van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 95.

 

Leiden, 31 oktober 2019