Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 11801Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden, Bergweg Noord 93 in Bergschenhoek

(D2019-11-000104, 4 november 2019) Hhet door middel van een boogboring aanbrengen en hebben van een mantelbuis met een laagspanningskabel onder de Vaart Bleiswijk en in de naastgelegen regionale waterkeringen ter hoogte van Bergweg-Noord 93 in Bergschenhoek.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.