Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 11748VerordeningenBesluit intrekken artikel 9 Controleverordening waterschap Vechtstromen

Kenmerk: B2019/2949

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

 

gelezen de besluiten van het algemeen bestuur d.d. 12 september 2019 en 2 oktober 2019;

 

gelet op artikel 2.2. Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen;

 

BESLUIT

 

artikel 9 Controleverordening waterschap Vechtstromen in te trekken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 16 oktober 2019.

Het algemeen bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. R.I. Andringa, secretaris