Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 11738Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning voor een woning, Bergse Linker Rottekade 451 in Rotterdam.

(D2019-10-003629, 1 november 2019) het bouwen en hebben van een woning binnen de zonering van regionale waterkeringen ter plaatse van Bergse Linker Rottekade 451 in Rotterdam.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.