Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 11703Overige overheidsinformatieVaststelling schouwkaarten

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft in zijn vergadering van 22 oktober 2019 de schouwkaarten 2019 vastgesteld.

Op deze kaarten staan de watergangen die het waterschap dit najaar schouwt.

Het waterschap controleert jaarlijks of de schouwsloten, dammen en duikers in goede staat van onderhoud zijn.

 

Bij de definitieve vaststelling van de schouwkaarten is er geen zienswijze ingediend.

 

Geen bezwaar of beroep

In verband met de definitieve vaststelling van de schouwkaarten kunt u, op grond van de Algemene wet Bestuursrecht, geen bezwaar of beroep instellen.

 

Nadere inlichtingen

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer R..J. (Marcel) Houwen, medewerker gegevensbeheer, telefoon (050) 304 89 11.