Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 11653Overige overheidsinformatieOntwerpprogrammabegroting 2020-2023 van waterschap Vechtstromen

In de vergadering van 29 oktober 2019 heeft het dagelijks bestuur de programmabegroting 2020-2023 in ontwerp vastgesteld.

De ontwerpprogrammabegroting bevat de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan voor de jaren 2020 tot en met 2023. Mede op grond van de vastgestelde programmabegroting worden de tarieven bepaald van de belastingen die het waterschap Vechtstromen vanaf 1 januari 2020 gaat heffen.

De ontwerpprogrammabegroting 2020-2023 treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’. De ontwerpprogrammabegroting 2020-2023 ligt met ingang van 4 november 2019 tot en met 18 november 2019 tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo en is algemeen verkrijgbaar.

Informatie

Voor meer informatie over de ontwerp-programmabegroting 2020-2023 kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.