Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 11646Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht

 

Gelet op de grote afname van het aantal onttrekkingen voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht draagt instandhouding van het verbod niet langer bij aan de bescherming van deze natuur.

Daarmee wordt per 1 november 2019 ingetrokken het door het dagelijks bestuur bij besluit van 31 juli 2019, Waterschapsblad nr. 8497, per 1 augustus 2019 ingestelde verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft, op basis van de Keur waterschap Vechtstromen, de bevoegdheid om een verbod in te stellen om water te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap:www.vechtstromen.nl.