Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 11643Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken verbod op onttrekken van water uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn

 

Gelet op de grote afname van het aantal onttrekkingen uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn en het van kracht blijven van de algemene beregeningsregeling van de Keur op basis waarvan altijd een verbod geldt op het onttrekken van oppervlaktewater indien het eerst benedenstrooms gelegen peilregulerend kunstwerk niet meer overstroomt, draagt instandhouding van het verbod niet langer bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Daarmee wordt per 1 november 2019 ingetrokken het door het dagelijks bestuur bij besluit van 17 juli 2019, Waterschapsblad nr. 7916, per 18 juli 2019 ingestelde verbod op het onttrekken van water uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft, op basis van de Keur waterschap Vechtstromen, de bevoegdheid om een verbod in te stellen om water te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.vechtstromen.nl.