Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 11642Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen

 

Gelet op de grote afname van het aantal onttrekkingen uit vijvers in stedelijk gebied in het beheergebied van waterschap Vechtstromen, draagt instandhouding van het verbod niet langer bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daarmee wordt per 1 november 2019 ingetrokken het door het dagelijks bestuur bij besluit van 3 juli 2019, Waterschapsblad nr. 7372 ingestelde verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft, op basis van de Keur waterschap Vechtstromen, de bevoegdheid om een verbod in te stellen om water te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.vechtstromen.nl.