Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 114Overige overheidsinformatieInspraak ontwerp-projectplan verbetering waterbeheersing Tull en ’t Waal

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap heeft het ontwerp-projectplan voor de verbetering van de waterhuishouding in het gebied ‘Tull en ’t Waal’ vrijgegeven voor inspraak.

In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren. Van 7 januari 2019 t/m 18 februari 2019 kunt u inspreken op het ontwerp-projectplan.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan voor de verbetering waterbeheersing Tull en ’t Waal digitaal inzien via https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/raamwaterplan/.

 

Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-plan digitaal in te zien? Dan kunt u een papieren versie inzien op de volgende locatie:

- het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 9.00- 17.00 uur.

 

Zienswijze

Als u schriftelijk uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-plan, dan kunt u die uiterlijk tot en met 18 februari 2019 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl. Op de website vindt u een reactieformulier dat u kunt gebruiken.

 

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt, nadat het college het plan vaststelt.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder Arjan Koerhuis, tel. 06-27090545 of via de e-mail arjan.koerhuis@hdsr.nl 

 

Houten, 7 januari 2019