Innogy Windpower Netherlands BV, Postbus 72 te 'S-HERTOGENBOSCH

Watervergunning voor het doen van aanpassingen in de waterhuishouding ten behoeve van het maken van een bouwweg met in- en uitvoeger van de N33 ten noorden van Meeden. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 5 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

 

De watervergunning is hiernaast ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

 

Naar boven