Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2019, 11208Beschikkingen | afhandeling19.2241931 Ontwerp watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een tankplaats bij de Westkade 20 in Waarland.

Vergunning verzonden op: 17 oktober 2019

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  Dit kan op de volgend manieren:1. Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeldt daarbij de naam van de contactpersoon. 2. Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op : https://www.hhnk.nl/portaal/onderwerpen-a-z 41555/product/zienswijze-indienen 974.html 3. Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met J.P. van Diepen, 072-582 7184. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt. Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in het besluit. Dit besluit wordt bij de bekendmaking (digitaal) ter inzage gelegd. Als u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in het besluit, verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval zullen wij uw zienswijze anonimiseren. De ontwerpvergunning en de andere van belang zijnde stukken liggen van vanaf de dag van publicatie zes weken ter inzage bij:- het kantoor van het hoogheemraadschap aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard, elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur.het gemeentehuis van Schagen, Laan 19 1741 EA SCHAGEN, tijdens openingsuren. Informatie Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072-5828282. Wilt u inzage in de watervergunning, mailt u dan naar BedrijfsbureauVHIJG@hhnk.nl