Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 11184Overige overheidsinformatieOpenbare vergaderingen commissies en algemeen bestuur

Op dinsdag 29 oktober om 19.30 uur komt de gecombineerde commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer en Systeem, Kwaliteit en Keten bijeen in een openbare vergadering. In deze vergadering komen onder meer de 3de begrotingswijziging 2019 en de Ontwerp-begroting 2020 aan de orde.

 

Op donderdag 31 oktober om 19.30 uur komt de gecombineerde commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer en Systeem, Kwaliteit en Keten bijeen in een openbare vergadering.

 

Op woensdag 20 november  om 13.30 uur komt het Algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering. In deze vergadering wordt een besluit genomen over o.a. de 3e begrotingswijziging 2019 en de Ontwerp-begroting 2020.

Agenda en stukken

De vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op onze website http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/artikel/

Inspreken

Tijdens een commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit vooraf melden. Informatie hierover, over de vergaderingen of de vergaderstukken kan worden opgevraagd bij de afdeling Bestuurszaken, bestuurszaken@hdsr.nl of tel. (030) 2097367.

 

J.C.H. Haan, dijkgraaf.

Houten, 16 oktober 2019