Madepolder Beheer B.V., Energieweg 1 te Westerbroek

Ontwerpbeschikking watervergunning voor:

 

 • 1.

  het brengen van stoffen, indirect via de bermsloot ten zuiden van de inrichting, in het Winschoterdiep

 • 2.

  het lozen vanaf verhard oppervlak en bijbehorende voorziening

 • 3.

  het aanbrengen van een dam met een duiker tussen de bermsloot en de hoofdwatergang  

  Madepolder Beheer B.V., Energieweg 1 te Westerbroek heeft bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een aanvraag op grond van de Waterwet ingediend voor:

 • 1.

  het brengen van stoffen, indirect via de bermsloot ten zuiden van de inrichting, in het Winschoterdiep

 • 2.

  het lozen vanaf verhard oppervlak en bijbehorende voorziening

 • 3.

  het aanbrengen van een dam met een duiker tussen de bermsloot en de hoofdwatergang

  Het dagelijks bestuur is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

   

  Terinzagelegging

  De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 6 februari 2019 tot en met 19 maart 2019

  - op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

  - bij de gemeente Midden-Groningen.

  De ontwerpbeschikking kunt u hieronder ook digitaal inzien.

   

  Zienswijze(n)

  Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze over de ontwerpbeschikking inbrengen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden.

  De ingebrachte zienswijze(n) worden meegewogen in het besluit op de aanvraag.

   

  Inlichtingen

  Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met Annette Geesken-Oosterveld (tel. 0598-693800).

Naar boven