Astronergy GMBH

Watervergunning voor het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater, afkomstig van een nieuw te bouwen transformatorstation voor zonnepark Midden-Groningen aan de Buitenhuizen 1 in Sappemeer.

 

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan Astronergy GMBH, Chint Allee 8, D-15236 Frankfurt (Oder). De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 21 oktober 2019 tot en met 2 december 2019 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

 

De watervergunning is hiernaast ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaand contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Elias Bos, telefoonnummer 0598-693245.

 

Naar boven