Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 11003Overige overheidsinformatieVoorontwerp Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2019 ter inzage

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 1 oktober 2019 het Voorontwerp Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2019 heeft vrijgegeven en ter inzage legt.

De huidige nadeelcompensatieregeling, de Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden uit 2001 is toe aan herziening.

Het voorontwerp van de verordening ligt vanaf 17 oktober  tot en met 28 november 2019, gedurende zes weken ter inzage.

Stukken inzien

In de bijlage kunt u het Voorontwerp Verordening Nadeelcompensatie inzien.

Zienswijze

U kunt gedurende een periode van zes weken, naar keuze schriftelijk of mondeling, uw zienswijze over het voorontwerp van de verordening indienen bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550,3990 GJ, Houten. U heeft hiervoor de tijd tot en met 28 november 2019.

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in de verordening wordt verwerkt, alvorens het Algemeen Bestuur de verordening vaststelt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met mr. S.F. Somer, tel. : 030 209 7175, e-mail sahidah.somer@hdsr.nl.  

 

Houten, 15 oktober 2019