Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 10965Overige overheidsinformatieOpenbare vergaderingen commissies en algemeen bestuur op 29 en 31 oktober en op 20 november

Op dinsdag 29 oktober om 19.30 uur komt de gecombineerde commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer en Systeem, Kwaliteit en Keten bijeen in een openbare vergadering.

 

Op donderdag 31 oktober om 19.30 uur komt de gecombineerde commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer en Systeem, Kwaliteit en Keten bijeen in een openbare vergadering.

 

Op woensdag 20 november  om 13.30 uur komt het Algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering.

Agenda en stukken

De vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op onze website http://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/bestuur/artikel/

Inspreken

Tijdens een commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit vooraf melden. Informatie hierover, over de vergaderingen of de vergaderstukken kan worden opgevraagd bij de afdeling Bestuurszaken, bestuurszaken@hdsr.nl of tel. (030) 209 7367.

 

J.C.H. Haan, dijkgraaf

Houten, 14 oktober 2019