Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2019, 10878Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden hoogte van de Klein Zundertseweg te Sprundel.

Aanvraag ontvangen op 30 septemnber 2019 met registratienummer WBD19-08230 voor het legaliseren van het graven van een waterbassin op de beschermingszone van een a-water, aanbrengen van een uitstroomvoorziening in een a-water, verhogen van het maaiveld op de beschermingszone van een a-water en aanbrengen van tunnels op de beschermingszone van een a-water ter hoogte van de Klein Zundertseweg te Sprundel.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 10 oktober 2019