Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2019, 10874Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden hoogte van de Klaverpolderseweg te Zevenbergen.

Aanvraag ontvangen op 3 oktober 2019 met registratienummer WBD19-08225 voor het aanbrengen van een laag tempex van 40 cm (1m breed, 10m lang) boven een RRP transportleiding in beschermingszone B van de primaire waterkering P23 ter hoogte van de Klaverpolderseweg te Zevenbergen.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 10 oktober 2019