Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 10872Plannen | overigBekendmaking projectplan Revitalisatie Vooroevers De Nieuwe Meer te Amsterdam

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 september 2019 een projectplan voor Revitalisatie Vooroevers De Nieuwe Meer vastgesteld.

Het projectplan betreft:

De revitalisatie van twee plassen achter de zuidelijke vooroever van de Nieuwe Meer te Amsterdam. Hierbij wordt een natuurontwikkeling uitgevoerd door middel van het realiseren van twee natuurvriendelijke oevers (NVO’s) aan de vooroever in de oostelijke en westelijke plas om zo de Flora en Fauna (F&F) te bevorderen. De westelijke plas wordt aanvullend verbonden aan de Nieuwe Meer door de toepassing van een duiker om de doorstroming te bevorderen en de neerslag van sediment te beperken.

Het projectplan kan van 10 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 worden ingezien:

  • 1.

    tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden;

  • 2.

    vanaf 10 oktober 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het projectplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Op deze beroepsprocedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en Herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.

 

Door het instellen van beroep wordt de werking van het projectplan niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het projectplan wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

  

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

 

Leiden, [7 oktober 2019