Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2019, 10871Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden hoogte van de Kristallaan-St.Jorisstraat-Haveneind te Zevenbergen.

Aanvraag ontvangen op 2 oktober 2019 met registratienummer WBD19-08211 voor het verwijderen en aanleggen van LS- en MS-kabel en LD- en HD-leidingen in de zonering van en kruisend met de regionale waterkeringen B108a en B111 en kruisend met de inlaatduiker Roode Vaart Noord ter hoogte van de Kristallaan-St.Jorisstraat-Haveneind te Zevenbergen.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 10 oktober 2019