Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 10866Plannen | overigBekendmakingontwerp-projectplan Waterwet

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Nieuwbouw Poldergemaal Slaaghmolen vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het ontwerp-projectplan betreft:

1. Realisatie van een nieuw gemaal

2. Sloop van het huidige gemaal

3. Herstel van de kade in directe nabijheid van het nieuwe en oude gemaal

4. Verbreding van de watergang inclusief aanpassing van de status van de watergang naar het nieuwe gemaal van overig naar primair water

5. Aanpassing van de status van de watergangen naar het oude gemaal van primair naar overig water

Het ontwerp-projectplan kan van 10 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 worden ingezien:

  • 1.

    tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden;

  • 2.

    vanaf 10 oktober 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

 

Onder vermelding van kenmerk 19.068642 en onderwerp: ´zienswijze Nieuwbouw Poldergemaal Slaaghmolen´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: College van dijkgraaf en hoogheemraden, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

  

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

 

Leiden, 10 oktober 2019