Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2019, 10783Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit leggerwijziging Delflandsedijk, Algemene regels en Beleidsregel medegebruik Delflandsedijk– Maassluissedijk 202; Vlaardingen

 

Legger2019-E-01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de legger Delflandsedijk te wijzigen op de locatie Maassluissedijk 202; Vlaardingen. Dit als gevolg van de op 1-10-2019 verleende watervergunning (2019-008554) ten behoeve van de Maasdeltatunnel.

Gelijktijdig met de terinzagelegging van de partiële leggerwijziging Delflandsedijk is ook de partiële wijziging van de Algemene regels en de Beleidsregel medegebruik Delflandsedijk ter inzage gelegd.

 

Procedure

Het ontwerpbesluit (partiële wijziging van Legger Delflandsedijk, Algemene regels en beleidsregel medegebruik Delflandsedijk) en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de teamleider Regulering en Planadvisering, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.