Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 10645Plannen | overigBekendmaking ontwerp-projectplan Waarder- En Veerpolder te Haarlem

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Waarder- En Veerpolder vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het ontwerp-projectplan betreft:

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat een aantal technische maatregelen uitvoeren om het watersysteem in de Waarder- en Veerpolder te verbeteren.

Op hoofdlijnen is de volgende maatregel voorzien:

o vervangen van een duiker (Waarder en Veerpolder)

Het ontwerp-projectplan kan van 8 oktober 2019 tot en met 19 november 2019 worden ingezien:

  • 1.

    tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden;

  • 2.

    vanaf 8 oktober 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

 

Onder vermelding van kenmerk 19.067894 en onderwerp: ´zienswijze Waarder- En Veerpolder´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: College van dijkgraaf en hoogheemraden, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

  

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

  

Leiden, 25 september 2019