Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 10492Beschikkingen | afhandelingBekendmaking verlengen proceduretermijn

Waterschap Limburg maakt bekend dat zij op grond van de Algemene wet bestuursrecht de proceduretermijn van de behandeling van de aanvraag om een watervergunning van Sitech Services BV (kenmerk 2019-Z4532) heeft verlengd tot 1 juli 2020.

Een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

 

Roermond, 1 oktober 2019

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf