Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 10419Plannen | overigOntwerp-projectplan Aanleg NVO Broek en Blokland ter inzage

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 24 augustus 2019 het ontwerp-projectplan voor het project “Aanleg NVO Broek en Blokland” heeft vrijgegeven en ter inzage legt.

 

Dit projectplan heeft betrekking op een werk wat al uitgevoerd is. Het waterschap maakt nadrukkelijk de keuze om alsnog de procedure van projectplan te doorlopen. Om zo belanghebbenden alsnog de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen op dit plan. Met daarbij de mogelijkheid tot aanpassing van het reeds uitgevoerde werk, mocht dat naar aanleiding van ingediende zienswijzen nodig blijken.

 

Het ontwerp-projectplan ligt vanaf 30 september tot en met 11 november 2019, gedurende zes weken ter inzage.

­

Stukken inzien

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/montfoort/aanleg-nvo-broek/

­

Zienswijze

U kunt gedurende een periode van zes weken, naar keuze schriftelijk of mondeling, uw zienswijze over het ontwerp-projectplan indienen bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ, Houten. U heeft hiervoor de tijd tot en met 11 november 2019.

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

­

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl

 

­Houten, 27 september 2019