Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 10194Overige besluiten van algemene strekking[Watervergunning]

 

Het waterschap heeft op 16 september 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een kelder onder nieuw te bouwen woning Scholderlaan 11 in Renesse.