Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 1010VerordeningenOntwerpverordening Nadeelcompensatie waterschap Noorderzijlvest 2019 ter inzage

Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 11 december 2018 de ontwerpverordening Nadeelcompensatie waterschap Noorderzijlvest 2019 vastgesteld.

De ontwerpverordening ligt vanaf nu zes weken ter inzage.

Zienswijze 

U kunt een zienswijze indienen over de ontwerpverordening. Uw zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

Meer informatie 

Heeft u vragen over de verordening of wenst u meer informatie te ontvangen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling bestuurlijk juridische zaken via het telefoonnummer 050-304 8911.