Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 10051Beschikkingen | afhandelingVerleende Ontheffing RVV, Kadijk en Kadijkselaan in Bergambacht, gemeente Krimpenerwaard.

(D2019-09-001615, 13 september 2019) ontheffing te verlenen van de in artikel 62 van het Reglement Verkeers­regels en Verkeerstekens 1990 gestelde verplichting, voor zover het betreft bord C21 genoemd in Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zulks tot het met diverse vrachtauto’s berijden van de Kadijk en de Kadijkselaan te Bergambacht, gemeente Krimpenerwaard

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.