Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 10027Beschikkingen | aanvraagWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever, het verbreden van een B-watergang, het planten van bomen en het aanleggen van een dam met duiker ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Echteld, sectie I, nummers 461, 1154 en 1330

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever, het verbreden van een B-watergang, het planten van bomen en het aanleggen van een dam met duiker ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Echteld, sectie I, nummers 461, 1154 en 1330, zaaknummer 2019097816.

Start bezwaartermijn: 13-09-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@wsrl.nl.  

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html