Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 10026Beschikkingen | aanvraagWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het water, als onderdeel van de ontwikkeling van een woningbouwlocatie ter plaatse van Buitendams 301 te Hardinxveld-Giessendam

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het water, als onderdeel van de ontwikkeling van een woningbouwlocatie ter plaatse van Buitendams 301 te Hardinxveld-Giessendam, zaaknummer 2019094930.

Start bezwaartermijn: 13-09-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@wsrl.nl.  

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html