Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 1001Overige overheidsinformatieTegels uit de tuin en regenton erin?

Waterschapsbestuur spreekt onder andere over het klimaatbestendig maken van onze steden

Op dinsdagmiddag 6 februari 2018 is de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om half 2 in het Waterschapshuis in Lelystad.

Op de agenda staan o.a. de volgende punten:

 

 • 1.

  Agenda Impuls Stedelijk Water

  Het waterschap kan bij het waterbeheer in de stad meer verbinding zoeken met de bewoners en aan de slag gaan met klimaatadaptatie, dus het meer klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied. Onder andere hierover gaat de Impuls Stedelijk Water.

 

 • 1.

  Aanbeveling herbenoeming dijkgraaf

  De eerste termijn van de dijkgraaf loopt af in september 2019. Een vertrouwenscommissie uit de AV brengt een advies uit aan de AV omtrent de herbenoeming. Dit zal in een besloten deel van de vergadering mondeling worden toegelicht.

   

 • 2.

  Aanbieden rapporten van de Rekenkamercommissie over verbonden partijen en samenwerking

  De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar samenwerkingen en verbonden partijen. Dit gaat over de samenwerking van het waterschap met gebiedspartners. Dit zijn organisaties waarin het waterschap een bestuurlijk en financieel belang heeft en die één of meer taken van het waterschap uitvoeren. Samenwerking biedt kansen, maar creëert ook risico’s zoals het verlies van zeggenschap in of grip op de verbonden partij.

   

 • 3.

  Garantstelling overcommittering POP3-watergelden

  Het waterschap en provincie Flevoland hebben een samenwerkingovereenkomst over subsidies voor boeren voor het bevorderen van de waterkwaliteit, POP3-water Flevoland genoemd. De provincie vraagt het waterschap nu zich financieel garant te stellen voor de laatste ronde subsidiegelden.

   

 • 4.

  Toetreding werkgeversvereniging gemeenschappelijke regeling

  De Algemene Vergadering moet een besluit nemen over toetreding van Het Waterschapshuis (organisatie voor ICT bij de waterschappen) en waterlaboratorium Aqualysis tot de werkgeversvereniging voor waterschappen.

   

 • 5.

  Landbouwvisie LNV

  De Algemene Vergadering heeft een motie ingediend om de nieuwe Landbouwvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) te agenderen. Wat is de betekenis van de Landbouwvisie voor het werk van het waterschap? In deze beeldvormende bijeenkomst wordt dit toegelicht door het ministerie van LNV en diverse gastsprekers.

  

SPREEKRECHT VOOR IEDEREEN

Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen toehoorders, door middel van het zogenoemde spreekrecht, het woord voeren. Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar.

Een verzoek voor het gebruik maken van spreekrecht, dient ten minste 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter van de Algemene Vergadering, te zijn ingediend via bo@zuiderzeeland.nl. In het verzoek graag de naam vermelden van degene die het woord wenst te voeren en het onderwerp waarover men wil spreken.

 

STUKKEN TER INZAGE

De agenda met bijbehorende vergaderstukken is vanaf 25 januari 2019 digitaal in te zien op www.zuiderzeeland.nl/avagenda. Daarnaast kunt u ook in de bibliotheken van de gemeente Almere, Dronten, Lelystad, De Fryske Marren, Noordoostpolder, Steenwijk, Urk en Zeewolde inloggen op de gratis toegankelijke pc.