Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 9210Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Het waterschap heeft op 12 september 2018 een watervergunning verleend aan de gemeente

Kapelle voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van de riolering in de Jip & Janneke in Kapelle.