Watervergunning voor het aanbrengen van een dam met duiker nabij Berend Haikesweg 2 te Uithuizermeeden.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 september 2018 tot en met 23 oktober 2018 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.

 

Naar boven