Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2018, 8799Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het onderkelderen van het onderzoeksgebouw, ter hoogte van De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam - AGV - WN2018-006015

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het ondrkelderen van het onderzoeksgebouw, ter hoogte van De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 3 september 2018 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 18 september 2018 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij ons zaaknummer WN2018-006015?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met H.T.J. Wester, telefoon 06-12356067. Als u daarbij ons zaaknummer WN2018-006015 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

 

Amsterdam, 3 september 2018.