Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 863Overige overheidsinformatieTer inzage legging ontwerp peilbesluit Walcheren en projectplan

Op 24 januari 2018 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen het ontwerp peilbesluit Walcheren en het hydrologisch onderzoeksrapport Walcheren vastgesteld. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van maandag 5 februari 2018 tot en met zondag 18 maart 2018 een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen. Vervolgens zullen de zienswijzen worden beoordeeld en zal het ontwerp peilbesluit indien nodig worden aangepast, waarna de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen het peilbesluit en het onderzoeksrapport vaststelt.