Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2018, 8553Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het wijzigen van de eerder verleende watervergunning met kenmerk 17.057959/W-16.03088 voor het tijdelijk onttrekken van grondwater in verband met de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, ter hoogte van Strawinskylaan 1531, 1077 XX Amsterdam - AGV - WN2018-006209

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het wijzigen van de eerder verleende watervergunning met kenmerk 17.057959/W-16.03088 voor het tijdelijk onttrekken van grondwater in verband met de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, ter hoogte van Strawinskylaan 1531, 1077 XX Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 27 augustus 2018 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 11 september 2018 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij ons zaaknummer WN2018-006209?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met H.T.J. Wester, telefoon 06-12356067. Als u daarbij ons zaaknummer WN2018-006209 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Amsterdam, 27 augustus 2018.