Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2018, 8010Overige overheidsinformatieBekendmaking openbare vergadering algemeen bestuur op 22 augustus 2018

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend: dat de volgende openbare vergadering van het algemeen bestuur plaatsvindt in de kapelzaal van complex Hof van Bouvigne, Bouvignelaan 5 te Breda, op woensdag 22 augustus 2018 van 19.30 tot 22.00 uur.

 

Alle vergaderstukken liggen van 10 augustus tot en met 22 augustus 2018 ter inzage op het Hof van Bouvigne (Bouvignelaan 5 te Breda). De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. De volledige agenda en bijbehorende vergaderstukken zijn ook in te zien op en te downloaden van de website www.brabantsedelta.nl/vergaderstukken.

 

Het reglement van orde staat toe dat toehoorders gebruik kunnen maken van hun spreekrecht over algemene waterschapszaken of onderwerpen die op de agenda staan. Een verzoek om van het spreekrecht gebruik te maken moet voor het begin van de vergadering bij de secretaris-directeur worden ingediend onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren.

Breda, 10 augustus 2018

De secretaris-directeur,

ir. H.T.C. van Stokkom