Verbod op onttrekken van water uit alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

 

Gelet op de aanhoudende droogte en de negatieve gevolgen hiervan op onder andere de waterkwaliteit in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, is het per direct verboden water te onttrekken uit alle oppervlaktewateren, met uitzondering van Rijkswateren.

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft, op basis van de Keur Waterschap Rijn en IJssel, de bevoegdheid om een verbod in te stellen om water te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

 

Extra toezicht

Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal direct handhavend worden opgetreden.

 

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.wrij.nl.

Naar boven