Start inspraak ontwerp-projectplan 'Verplaatsen inlaat polder de Bree'

Op 3 juli 2018 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het projectplan 'Verplaatsen inlaat polder de Bree' vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. De stukken liggen van 11 juli 2018 tot en met 5 september 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen inspreken op dit ontwerp-projectplan. Het project betreft realisatie van een nieuwe inlaat in polder de Bree en het verbreden van de achterliggende stuwen. Uitvoering van het project levert een oplossing voor de te beperkte wateraanvoercapaciteit naar de polder, maar verbetert ook de bereikbaarheid van de inlaat voor medewerkers van het waterschap.

 

Inzien stukken

U kunt het projectplan van 11 juli tot en met 5 september 2018 inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u kijken op de website van het waterschap: www.hdsr.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen op het projectplan. Uw reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of onder vermelding telefoonnummer. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in de deelplannen wordt verwerkt.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. de Boer-Riebel, projectleider. Telefoonnummer: (030) 209 7146. E-mail: boer.as@hdsr.nl.

 

Houten, 6 juli 2018

Naar boven