Start inspraak Ontwerp peilbesluit Lange Weide 2018

Op 3 juli 2018 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het ontwerp-peilbesluit Lange Weide 2018 vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. De stukken liggen van 11 juli 2018 tot en met 5 september 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen inspreken op het ontwerp-peilbesluit.

In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert.

 

Inzien stukken

U kunt het ontwerp peilbesluit van 11 juli tot en met 5 september 2018 inzien op:

- Het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur;

- Het Evertshuis, Julianastraat 4 te Bodegraven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Ook kunt u kijken op de website van het waterschap: www.destichtserijnlanden.nl.

 

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerp van het peilbesluit. Uw reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of op ondervermeld telefoonnummer. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het peilbesluit wordt verwerkt. Vervolgens zal het Algemeen bestuur het inspraakrapport en het definitieve peilbesluit vaststellen.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Naarden, projectleider, telefoonnummer: +31 30 634 5737, e-mail: chris.van.naarden@hdsr.nl.

  

Houten, 9 juli 2018

 

Naar boven