DEFINITIEVE BESCHIKKING WATERSTROMEN LICHTENVOORDE B.V.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van Waterstromen Lichtenvoorde B.V. Het bedrijf vraagt een vergunning op grond van de Waterwet aan voor het rechtstreeks lozen van afvalwater op de RWZI Lichtenvoorde. Het bedrijf vraagt een wijzigingsvergunning aan op grond van de Waterwet voor het tijdelijk wijzigen van de zuiveringsinstallatie en het verruimen van de stikstofvracht.  Het waterschap heeft besloten de aangevraagde wijzigingen te weigeren.

Vergunning inzien?

U kunt de vergunning en overige stukken die van belang zijn van 21 juni 2018 tot en met

2 augustus 2018 op de volgende plaatsen inzien:

  • 1.

    het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Wilt u de stukken buiten kantooruren inzien? Maakt u dan een telefonische afspraak.

 

Beroep instellen?

Gedurende bovenstaande periode van 21 juni 2018 tot en met

2 augustus 2018 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerp-vergunning;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijzen naar voren te brengen.

U kunt uw beroepschrift naar de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (digiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep instelt, kunt u tevens een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Hiertoe richt u uw verzoek ook tot de hierboven genoemde afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland.

 

Meer informatie?Voor informatie over deze ontwerpvergunning kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving tel. 0314-369783. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Naar boven